Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Opprette ny bruker

Dette er en ny database, og det er frivillig for virksomheter som selger økologisk akvakulturyngel å legge inn informasjon. Det er virksomhetene selv som oppdaterer informasjonen om tilgjengelighet.

Foreløpig vil nye brukere opprettes manuelt. Send en e-post for å opprette ny bruker.

 

This is a new database, and it is voluntary for companies that sell organic aquaculture fry to enter information. It is the enterprises themselves that update the information on availability. For now, new users will be created manually. Send an email to create new user.