Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Økodatabasen for akvakultur gir oversikt over hvilke arter av fisk eller skjell som det er tilgjengelig økologisk materiale av, og hvor dette kan bestilles fra. Hensikten med databasen er å formidle informasjon om hvor det kan kjøpes økologisk materiale fra. Det er et krav om kun å benytte økologisk materiale for oppdrett av økologiske akvakulturdyr, og det gis ikke unntak fra dette. Det er kun for akvakulturarter hvor det ikke var utviklet økologiske regler for før 1.1.2022 at det kan benyttes inntil 50% ikke-økologiske settefisk. Det er i dag ikke egen avl på økologisk laks i Norge. Det er derfor vanlig at konvensjonell stamfisk tas inn i anlegget og strykes etter 3 måneder karenstid for å gi økologisk rogn. Settefisk skal være produsert fra økologisk rogn.

Dette er en ny database, og det er frivillig for virksomheter som selger økologisk formeringsmateriale å legge inn informasjon. Det er virksomhetene selv som oppdaterer informasjonen om tilgjengelighet.